TRENINGI

5 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się, empatii obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania mięśniowo powięziowego. Szkolenie jest głęboką podróżą skupioną na uczeniu się tego, jak efektywnie pracować z powięzią oraz zrozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem, umysłem i uczuciami jako organiczną całością.

MODUŁ 1 „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, szyja, miednica i oddech – 6 DNI.

Na szkoleniu nauczysz się unikatowych i niezwykle wartościowych metod pracy z głębokimi tkankami, które pomagają usuwać bóle placów, karku i miednicy. W seriach sesji doświadczeniowych nauczysz się, jak stopniowo i systematycznie uwalniać napięcia oraz integrować kręgosłup. Zdobędziesz wiedzę i nauczysz się sztuki uwalniania wzorców blokad oraz ich powiązania z wzorcami emocjonalnych blokad. Nauczysz się także, jak przy pomocy tych informacji rozwinąć całościowy plan leczenia (plan pracy), aby doprowadzić do integracji powięziowej i zrównoważenia energii. Uczestnicy zajęć będą poznawać strukturalną i funkcjonalną anatomię pleców, karku i miednicy oraz rozwijać intuicję i umiejętności konieczne do pracy masażowej z syndromem bólowym w tych obszarach ciała – zwłaszcza że te obszary ciała odpowiadają za zdolność klienta do „stanięcia za sobą”, w sensie dosłownym i przenośnym.

Dzięki połączeniu codziennych medytacji, teorii, pokazów i wymian sesji masażowych przy stałym wsparciu kadry, uczestnicy nauczą się holistycznego podejścia do rozluźniania powięziowego. Ten moduł zaznajamia uczestników z rozluźnianiem i równoważeniem przegubów okolicy lędźwiowo-krzyżowej, przepony, serca, wlotu do klatki piersiowej, atlasu, potylicy i miednicy. Uczestnicy zdobędą wiedzę i poznają sztukę głębokiej pracy z plecami, karkiem, miednicą, wraz z serią wspieranych rozciągnięć oraz uruchamianiem stawów. Prezentowane będą cztery skuteczne techniki uwalniania oddechu.

Na szkoleniu nauczysz się:

 •  *Nauka pracy z szyją, barkami, plecami, oddechem i miednicą. 
 •  *Doświadczanie i uczenie się 8-punktowej skali pracy z głębokim dotykiem.
 •   * Nauka, jak skurcze powięzi są odpowiedzialne za 95 procent bólu chronicznego.
 •   *Zrozumienie, jak ważny jest oddech, uwalnianie i balansowanie oddechu klientów. 
 •   *Zrozumienie, że miednica jest centrum równowagi i zaufania.
 •   *Wspieranie i edukowanie klientów poprzez rozluźnianie powięziowe nastawione na pogłębione uczenie się zakresu ruchu oraz uwalniania traumy. 
 •   *Ocena sylwetki ciała klientów: diagnozowanie, ocena własna klienta, badanie palpacyjne, oddźwięk oraz intuicja.
 •   *Rozwinięcie zdolności do głębokiej pracy z ciałem przy użyciu mechaniki własnego ciała.
 •   *Rozwinięcie słuchania dotykiem 
 •   *Otwarcie układu energetycznego poprzez uwalnianie blokad energetycznych ciała i wspieranie przepływu energii.

Uczestnicy nauczą się 8-punktowej skali wrażliwego i skutecznego dotyku w głębokiej pracy z ciałem, stworzonej przez nauczyciela Satyarthiego Peloquina, z myślą o rozwinięciu intuicji dotyku u adeptów głębokiej pracy z ciałem. Uczestnicy poznają układ mięśniowy oraz psychologię „rozciągania powięziowego” jako metody rozluźniania psychofizycznego. Pod koniec tego modułu uczestnicy będą posiadać umiejętności używania serii chwytów masażowych, które służą uwalnianiu bólu karku, pleców i miednicy. Będą przygotowani do udzielania pełnej sesji poświęconej plecom, karkowi, barkom, oddechowi i miednicy.

MODUŁ 2 „UZIEMIENIE”: Stopy, nogi i biodra – 6 DNI.

Chociaż jedna na dziesięć osób w jakimś momencie życia będzie cierpieć na zapalenie rozcięgna powięziowego, kompetentna praca masażowa ze stopami i tyłem nóg może przynieść niebywałe pozytywne rezultaty, przynosząc ulgę cierpiącym klientom. Ten moduł uczy technik leczenia niższych partii ciała w procesie głębokiej pracy z ciałem, poprzez mobilizację stawów, stosowanie wspieranych rozciągnięć i rozluźnianie. Na poziomie zaawansowanym, skupiając się na tylnej linii nogi na początku pracy z ciałem, rozszerzamy tę pracę na biodra, kolana, stopy i całe nogi.

W tym module skupiamy się również na tym, by nauczyć się, jak rozluźnić mięsień pośladkowy średni i mały, mięsień-napinacz powięzi szerokiej i głębokie mięśnie skrętne bioder. Uczestnicy dowiedzą się również o roli mięśnia piszczelowego przedniego w zginaniu stopy na wysokości kostki. Nauczą się pracować ze wszystkimi segmentami górnej części nóg, poczynając od ścięgien podkolanowych, przywodzicieli, odwodzicieli i kończąc na mięśniach czworogłowych.

Ten moduł poświęcony stopom, nogom i biodrom, składający się z codziennych medytacji, wprowadzenia teoretycznego, pokazów i aktywnej wymiany pracy z ciałem z partnerem/-ką, jest uczeniem się przez doświadczenie mechaniki ciała i poprawnych metod pracy z powięzią i stawami. Uczestnicy będą również poznawać techniki diagnozowania sylwetki ciała, w tym „śledzenie” – metodę autokorekty polegającą na właściwym ustawieniu stóp i nóg. Podczas szkolenia będzie czas na pytania i odpowiedzi oraz przedyskutowanie przypadków, z którymi uczestnicy spotkali się w swojej praktyce.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • *Uwalnianie bólu i przywracanie naturalnego ruchu stóp, nóg i bioder.
 • *Ocena i lecenie dolegliwości stóp, kolan i bioder, w tym diagnoza sylwetki ciała, umiejętności palpacyjne i test ruchowy. 
 • *Zdobywanie wiedzy na temat różnych narzędzi do pracy z zapaleniem rozcięgna podeszwowego. 
 • *Uruchamianie stawów w stopie, kostce, kolanie i biodrze. Wspierane rozciągania stóp, nóg i bioder.
 • *Nauka, jak głęboko pracować z ciałem oraz jak wrażliwie „słuchać” rękoma, szukając rozluźnienia w ciele.
 • *Nauka tego, jak strukturalnie równoważyć nogi i stopy
 • *Zrozumienie psychologii bólu w kolanach, biodrach i stopach oraz tego, jak pracować niezwykle skutecznymi metodami dialogu somatycznego.
 • *Nauka rozciągania powięziowego nóg i bioder.
 • *Poznanie anatomii mięśniowo-powięziowej niższych partii ciała, anatomii całej powięzi oraz jej fizjologii.

Ten moduł uwzględnia również szczegółową pracę masażową na stawie kolanowym i biodrowym, rozprawiając się z mitem o artretycznym kolanie czy biodrze.

Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą moduł poświęcony dolnym patiom ciała, wejdą na wyższy poziom umiejętności i wrażliwości w usuwaniu dokuczliwego i uporczywego bólu oraz dysfunkcji strukturalnej w stopach, kolanach i biodrach. Poprzez diagnozę sylwetki ciała uczestnicy nauczą się interpretować zaburzenia równowagi strukturalnej i stosować odpowiednie techniki do zbudowania sesji integrującej niższe partie ciała z miednicą i kręgosłupem. Dzięki takiemu procesowi nauczania, uczestnicy szkolenia będą w stanie wspierać felt sense ugruntowania klienta i jego energetyczny kontakt z ziemią poprzez stopy i nogi.

MODUŁ 3 „SCENTROWANIE”: Uwalnianie napięć i balansowanie miednicy, integracja centrum ciała – 6 DNI.

Miednica to twój główny fundament równowagi strukturalnej. Twoja dźwignia. Twój punkt podparcia. Uczestnicy nauczą się oceny i diagnozowania skrzywienia miednicy, stosowania odpowiedniego nacisku, aby wywołać rozluźnienie tkanki i właściwe ustawienie miednicy. Dialog mięśniowo-powięziowy pomoże połączyć i rozpuścić nieuświadamiane ograniczenia i blokady mentalne. Prezentowane będą również zaawansowane formy leczenia oraz techniki ruchu wspierające proces.

Miednica łączy nogi i kręgosłup, tworząc „fundament” architektury ciała człowieka oraz wielu uczuć. Jest to też miejsce trzymania wielu traum zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ponad 20 mięśni głębokich, które otaczają miednicę, tworzą rodzaj płaszcza, który odpowiada za kształt naszej postawy i za nasze uczucia. Podczas tego modułu z wrażliwością i wyczuciem pracujemy z tym bardzo delikatnym obszarem.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • *Nauka oceniania i diagnozowania zaburzeń równowagi miednicy oraz sposobów na rozluźnianie tkanek i poprawne ustawianie miednicy.
 • *Nauka zaawansowanych ruchów i technik osiągania głębokiej integracji.
 • *Nauka rozpoznawania, badania palpacyjnego i leczenia głębokich struktur mięśniowo-powięziowych i szkieletowych będzie dotyczyć: mięśni pośladkowego wielkiego, średniego i małego, sześciu głębokich mięśni skrętnych bocznych, grup odwodzicieli i przywodzicieli oraz mięśni biodrowo-lędźwiowych.
 • *Zrozumienie, jak nierozwiązane problemy emocjonalne i koncepty mentalne tworzą wzorce zaburzeń równowagi w miednicy i sercu. 
 • *Nauka tworzenia planu leczenia w celu uwolnienia blokad somatyczno-emocjonalnych i przywrócenia równowagi w połączeniu między miednicą i sercem.
 • *Uwalnianie mięśni dna miednicy i jej integracja. Diagnozowanie i leczenie bólu kości krzyżowej, miednicy i lędźwi.
 • *Zrozumienie równowagi pomiędzy miednicą a górną częścią ciała.

Skupimy się także na:

 • * „naturalnej” pozycji miednicy i wsparciu dla miednicy
 • *przegubach miednicy i ich wpływie na postawę, oddychanie i rodzenie
 • *rolę dna miednicy i mięśni brzusznych w oddychaniu
 • *systemie ucisków i zrostów miednicznych w trzewiach
 • *roli „kompleksu lędźwiowo-biodrowego” w decydowaniu o oddechu całego ciała
 • *oddychaniu, które jest ruchem całego ciała i może integrować reakcje strukturalne i fizjologiczne w całym naszym organizmie.

Szkolenie stworzy okazję do poznawania i badania reakcji własnego oddechu w miednicy, zwiększając zarówno własny felt sense i zdolność do rozpoznania, jak i zdolności pracy z innymi.

MODUŁ 4 „ PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie napięć i balansowanie twarzy, czaszki, szyi i ramion – 6 DNI.

Klatka piersiowa i przepona są zwykle pomijane w analizie głównych czynników wpływających na ból pleców i barków. Jako źródło naszego oddechu i otwierania się na życie, te głębokie mięśnie ciała są często zaciśnięte, powodując ograniczenie oddechu, przepływu energii i ruchu. Nauczymy się i przypomnimy proste i niezwykle skuteczne metody uwalniania przepony, mostka i klatki żebrowej, tworząc zauważalne otwarcie i pomagając klientom oddychać dwa razy głębiej przy połowie ich zwykłego wysiłku. Nauczysz się skutecznie uwalniać barki, mięśnie i powięzi rąk, kciuków i przedramion, zwiększając ruchomość w przylegających stawach i rozluźniając mięśnie przedramion.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • *Poznasz powiązania między poszczególnymi segmentami tułowia (medycyna przestrzenna).
 • *Poznasz formy leczenia powięzi odpowiedzialnej za struktury oddechowe.
 • *Nauczysz się czterech technik słuchania nakierowanych na uwalnianie oddechu.
 • *Nauczysz się, jak postępować z szokiem i traumą struktur oddechowych.
 • *Nauczysz się tworzenia całościowego planu leczenia bólu szyi, łokci, barków, nadgarstka i ręki.
 • *Nauczysz się, jak pracować z twarzą i głową, włączając plan ich leczenia przy bólach głowy i szczęki.
 • *Nauczysz się funkcjonalnej anatomii układu mięśniowo-powięziowego oddechu, ramion, twarzy i czaszki.
 • *Nauczysz się, jak leczyć wątrobę, płuca i żołądek. Poznasz ruchliwość i ruchomość trzewi.
 • *Wiele dolegliwości górnej części ciała ma charakter uporczywy pomimo stosowania konwencjonalnych technik pracy z ciałem.
 • *W tym module uczestnicy nauczą się całościowej metodologii pracy z szyją, oddechem, ramionami i twarzą.
 • *Uczestnicy poznają psychologię tych obszarów ciała i będą poznawać formę pracy z uruchamianiem naturalnych zdolności ciała do uwalniania traumy ze wsparciem oddechu oraz zrozumienia opartego na 5 punktach pracy z uwalnianiem autonomicznym i emocjonalnym.
 • *Co najważniejsze, uczestnicy nauczą się, jak edukować klientów na temat psychosomatycznych źródeł bólu oraz jak pracować z najczęstszymi syndromami bólowymi górnej części ciała.
 • *Ten moduł uwzględni również omówienie anatomii pierścienia rotatorów, badanie palpacyjne mięśni pierścienia rotatorów i pokrewnych struktur.

MODUŁ 5 „ PASJA ODDECHU”:  KLATKA PIERSIOWA I ODDECH – 6 DNI.

Poszerzanie przestrzeni oddechu poprowadzi Cię poprzez kluczowe stadia przepływu oddechu w klatce piersiowej, w kręgosłupie, barkach i w szyi oraz pokaże, jak zwiększać ten przepływ podczas wdechu i wydechu, aby osiągnąć łatwość oddechu, która z kolei umożliwi Twoim klientom doświadczenie wielu innych korzyści. Ten program szkoleniowy skupia się na terapii manualnej, ale przekazuje również bardzo dużo informacji na temat pracy z energią, oddechem i ruchem. Każda technika jest wyjaśniona i zademonstrowana, włączając warianty, które można łatwo zastosować w każdym podejściu, w którym pracujesz. Techniki są również prezentowane w sekwencjach, tworząc całe sesje, abyś z łatwością mógł/mogła je stosować i osiągać najlepsze rezultaty.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • *Nauka poprzez staranną ewaluację oddechu na podstawie diagnozy sylwetki ciała od głowy, szyi, przez klatkę piersiową, kręgosłup i barki.
 • *Głęboka praca z ciałem i oddechem, praca z mięśniami oddechowymi, kiedy klient oddycha głęboko i jednostajnie. To unikalne podejście do Energetycznego Uwalniania Powięzi łączy głęboką i delikatną pracę z ciałem i terapię oddechu.
 • *Nauczysz się tworzyć strukturę sesji tak, aby pracować z wzorcem oddechowym klientów indywidualnych i odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie.
 • *Oddychanie w otwarty, rozluźniony sposób powoduje otwarcie ciała na więcej energii określanej mianem aktywacji, która z kolei pomaga odsłonić, uwolnić i zintegrować fizyczne, mentalne i emocjonalne wzorce klienta.
 • *Dodawanie terapii oddechem do rozciągania mięśniowo-powięziowego tworzy bardzo głęboką formę pracy, wspieraną przez wrażliwy i głęboki dotyk.
 • *Podkreślenie znaczenia anatomii emocjonalnej i rozwoju emocjonalnego.
 • *Model traumy a model wstrząsu w leczeniu dysocjacji.
 • Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne MER.

Głęboki, pełny wyczucia dotyk i holistyczne zrozumienie leczenia bólu. Satyarthi będzie uczyć holistycznego zrozumienia połączeń między umysłem, emocjami i ciałem. Głównymi przyczynami bólu i napięcia w ciele są schematy spięć psychologicznych, wypieranie emocji oraz negatywne przekonania, które powodują nadmierne skurcze (spazmy) w pięciu rodzajach miękkiej tkanki: mięśniach, nerwach, więzadłach, ścięgnach i powięzi. Przewlekłe napięcie blokuje przepływ tlenu do mięśni i nerwów, co pogarsza całą sytuację. Najczęściej dotyka to krzyża, szyi i ramion.

W trakcie szkolenia MER skoncentrujemy się na odkrywaniu techniki głębokiej pracy z ciałem jako sztuki uzdrawiania. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy chcieliby pracować z ludźmi poprzez głęboką i skuteczną metodę terapii dla ciała. Jest to szkolenie dla osób, które chcą poznać korzenie bólu i tego, jak się z niego wyleczyć oraz jak pomóc innym żyć bez niego. Dzięki MER można zrozumieć, skąd pochodzi większość zespołów bólowych i w jaki sposób można je wyleczyć.

Podczas Treningu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania nauczysz się między innymi:

 • *Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
 • *Wspomaganego rozciągania (technika pochodząca z Ajurwedyjskiego Jogicznego Masażu, zwiększającego elastyczność i zakres ruchu).
 • *Jak uwolnić przewlekły skurcz mięśni poprzez głęboki i wyczulony oraz delikatny i współczujący dotyk.
 • *Dzięki zrozumieniu przyczyn bolesnego skurczu mięśni klient uświadomi sobie, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą prowadzić do tych objawów. 
 • *Dowiesz się, jak zapewnić klientowi pełny program indywidualnych ćwiczeń i praktyk, które całkowicie wyeliminują ból .
 • *Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała.
 • *Pracy z pięcioma rodzajami osobowości, według Wilhelma Reicha.
 • *Uzdrawiania traumy, poprzez świadomość wewnętrznych wrażeń w ciele (felt sense) i aktywowania naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy.
 • *Terapii Trigger Point (uciskanie szczególnych punktów na ciele) uwalniającej od bólu. Oraz tego, jak pracować z bolesnymi miejscami tak długo, aby dać tkance czas na odprężenie i nawodnienie.
 • *Uwalniania stawów.
 • *Pracy z oddechem.
 • *Anatomii mięśni i kości.
 • *Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
 • *Ruchu odprężającego. Przedstawienia nowego ruchu, który jest bardziej zharmonizowany, skoordynowany i pełen wdzięku.
 • *Użycia badań dotykowych jako ważnego narzędzia do diagnozowania i oceny.
 • *Codziennych medytacji. Medytacji poprzez dotyk i dotyku jako medytacji.
 • PROGRAM DNIA:
 • Poranna Medytacja 8:00-9.00
 • Śniadanie 9:00-10:00
 • Sesja Poranna 10:00-13:00
 • Obiad 13:00-14:30
 • Sesja Popołudniowa 14:30-18:00
 • Kolacja 18:00-19:30
 • Sesja Wieczorna 19:30-21:30  odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).

Satyarthi Peloquin

Jest Trenerem Pracy z Ciałem (Bodywork Trainer), prowadzi szkolenia, których tematem jest Współuzależnienie (Co-Dependency) oraz jest Liderem Seminariów – Ścieżka Miłości (the Path of Love). Urodził się w San Francisco w 1952 roku (w latach sześćdziesiątych XX wieku był nastolatkiem), wyszkolił się na profesjonalnego tancerza. W 1973 roku studiował Integrację Ortostatyczną (Postural Integration) i Medycynę Orientalną w Kalifornii, gdzie prowadził seminaria i oferował indywidualne sesje. W 1976 roku udał się do Osho Commune International  (Międzynarodowej Komuny Osho) znajdującej się w miejscowości Pune w Indiach, gdzie nauczył się medytacji. Tam dołączył do zespołu. To miejsce w szybkim tempie stało się jednym z największych na świecie ośrodków terapii, pracy z ciałem i medytacji. Został uczniem Osho, który był oświeconym indyjskim mistykiem. Przez te wiele lat życia w Komunie Osho otrzymał bezpośrednie wskazówki od Mistrza odnośnie do pracy z ludźmi. Był on również jednym z osobistych masażystów Osho. W tym czasie oferował indywidualne sesje, prowadził szkolenia i grupy, ucząc różnych metod terapii i pracy z ciałem. Wspólnie z innymi stworzył Rebalancing (Zharmonizowanie), metodę głębokiego masażu cieszącą się międzynarodowym uznaniem.

Od 1971 Satyarthi zdobył szeroki zakres umiejętności. Posiada on bogate doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń pracy z ciałem oraz grup osobistego rozwoju. Prowadzi seminaria na całym świecie o Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love) i inny o nazwie Ścieżka Miłości (Path of Love). Lubi pogłębiać swoją wiedzę, więc stale się dokształca. Satyarthi uzyskał szkolenie w Integracji Ortostatycznej (Postural Integration), Integracji Strukturalnej (Structural Integration), Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacral Therapy), Masażu organów wewnętrznych (Visceral Manipulation), Masażu Ajurwedyjskim, Nastawianiu Kręgosłupa (Spinal Manipulation), Uwalnianiu Stawów (Joint Release), metodach terapeutycznych opracowanych na podstawie badań Wilhelma Reicha (Neo Reichian Metods), Terapii Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love), Ścieżce Miłości (Path of Love), Ustawieniach Hellingerowskich (Family-Constellations), Doświadczaniu Somatycznym (Somatic Experiencing – Uzdrawianie Traum). Satyarthi jest znany ze swojego poczucia humoru i wrażliwości podczas szkoleń i prowadzenia grup. Jest autorem dwóch książek: Living in Balance („Życie w Harmonii”) i Stretches for Rebalancers  („Rozciąganie dla Terapeutów”). Obecnie pisze książkę na temat Przywrócenia Harmonii (Rebalancing).

więcej informacji: http://myofascialtrainings.com

*  Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Terminy i dodatkowe informacje są dostępne w kalendarzu.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
*Po każdym Module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute.