KALENDARZ

 

PODSTAWY QIGONG - POZIOM 1
DYNAMIKA SIŁY ŻYCIA – KOMPLETNE SZKOLENIE QI-GONG (LFD)
 Poziom 1 - Podstawy.

12 - 18 PAŹDZIERNIKA 2020, 
Nieznanice
prowadzi Simon Calder z UK.

Ten poziom jest poświęcony przede wszystkim przywróceniu prawidłowego ustawienia fizycznej strukturze naszego ciała oraz systemowi Bioenergetycznemu i wzmocnieniu ich, tak aby były odpowiednio przygotowane do cyrkulowania i magazynowania dużych ilości energii Qi, które będziemy wytwarzać w module 2

Będzie to proces, podczas którego rozpuścimy blokady w stawach i tkankach za pomocą specjalnych praktyk Qi Gong, nauczanych prosto i skutecznie, tak aby każdy uczestnik w pełni je zrozumiał.

 • W czasie wykładów będziemy zgłębiać naturę Qi Gongu – przyjrzymy się temu, jak działa oraz jak możemy z niego korzystać i praktykować go w życiu.
 • Poznamy podstawy Qi Gongu nie tylko poprzez wykłady, ale również poprzez ćwiczenia fizyczne i energetyczne.
 • Nauczymy się, jak wyczuwać energię Qi przepływającą przez ciało, oraz jak dzięki odpowiednim ćwiczeniom zwiększać swoją wrażliwość na jej odczuwanie
 • Zrozumiemy, jak tworzyć 8 jakości Qi w ruchach: Podnoszenie, Opuszczanie, Otwieranie, Zamykanie, Zbieranie, Rozprowadzanie, Wchodzenie i Magazynowanie
 • Nauczymy się różnych jakości oddechu Qi-gong: oddychania embrionalnego, oddychania 5 bram i oddychania przez skórę
 • Poznamy serie ćwiczeń wzmacniających ścięgna, stawy i powięź
 • Nauczymy się całych form Qi Gong
 • Nauczymy się, jak zwiększać, gromadzić, równoważyć, transformować i magazynować wytwarzaną przez ciebie energię Qi
 • Zrozumiemy, jak Uważność (Mindfulness) w praktyce Qi Gong pomaga w otwieraniu się na delikatny świat energii Qi, stale w każdym momencie przepływającej poprzez nas i nas otaczającej
 • Będziemy uczyć się, jak zlokalizować, poczuć i zgromadzić energię Qi w ciele, jak ją „cyrkulować” i magazynować z myślą o wykorzystaniu jej teraz lub w przyszłości, by wzmocnić układ immunologiczny.
 • Wszystkie praktyki dają pełną, bezpieczną podstawę do wzmacniania ciała i budowania rezerw potencjalnej energii.

 Praktyki Qigong

 • Tworzenie kuli – łączenie się bezpośrednio z odczuciem energii Qi.
 • Dbanie o energię Dolnego Dantien
 • Rozpuszczanie blokad energetycznych w stawach i tkankach
 • Dbanie o stawy – otwieranie i wzmacnianie ich
 • 8 jakości Qi – budowanie i rozwijanie 8 jakości: Otwarcia, Zamykania, Podnoszenia, Opuszczania, Zbierania, Wchodzenia, Rozpraszania i Magazynowania Qi.
 • Dostrajanie powięzi – głęboka praca nad trzecim ogrzewaczem i powięzią, uwalnianie napięć i budowanie energii.
 • Oceaniczny kręgosłup – praca z rdzeniem kręgosłupa, otwieranie powięzi głębokiej, uwalnianie starych blokad
 • Drżenie – konkretne sekwencje drżenia służące uwolnieniu napięć i blokad
 • Poklepywanie i pogłębianie – dbanie o kondycję powięzi, wzmacnianie systemu energetycznego i oczyszczanie toksycznej Qi.
 • Trening wrażliwości – rozwijanie zdolności odczuwania zmysłowego
 • Podstawy pozycji stojącej – harmonizowanie struktury ciała za pomocą Bezpośredniej Integracji Bio-Tensegracji.
 • Podstawowy Zestaw ćwiczeń Qi-gong – fundamentalna seria 8 ruchów Qi-gong służąca wzmacnianiu i otwieraniu ciała energetycznego Qi.
 • Orbita Mikrokosmiczna – „cyrkulowanie” energii Qi poprzez kanały w ciele, przesyłanie jej do układu odpornościowego i narządów
 • Oddychanie embrionalne – „centrowanie się”, uspokajanie umysłu i nauka, jak zbierać i ześrodkowywać swoją energię Qi za pomocą oddechu i Dolnego Dantien (centrum energetycznego).
 • Oddychanie skórą – korzystanie z całej powierzchni skóry i odczuwanie otwierania i zamykania wszystkich jej porów podczas oddechu

Wykłady

 • Czym jest Qi Gong – wprowadzenie do tego, czym jest Qi-gong, jak go praktykować,  korzystać z niego i integrować go w swoim życiu.
 • Trzy skarby – trzy poziomy jednoczące życie: Jing – esencja i zdrowie fizyczne, Qi – bioenergia, Shen – połączenie z Twoim Witalnym Duchem
 • Czym jest energia Qi – odczuwanie Qi, zrozumienie jej jakości, tego jak ona funkcjonuje i jak jej używać.
 • Qi i powięź – uczenie się o powiązaniach pomiędzy Qi i powięzią, by wzmacniać energię siły życiowej.
 • 3 Dantieny – trzy główne centra energetyczne w ciele: dolny, środkowy i górny Dantien.
 • 4 etapy potencjału – metoda lokalizacji Qi, trzymania się Qi, budowania Qi i stawania się Qi.

Medytacje

 • Ześrodkowanie + ugruntowanie. Podstawowe medytacje Qi oraz cyrkulacja Qi
 • Trzy umysły w jednym – ześrodkowanie i zjednoczenie wszystkich aspektów życia w jedną spójną całość
 • Łączenie się z Qi
 • Uważność
 • Cyrkulacja energii

Qi Gong Siły Życiowej

Qi Gong Siły Życiowej to dynamiczny, transformujący życie system praktyk bioenergetycznych. Został stworzony w wyniku wielu lat studiów i badań i zaprojektowany tak, aby otworzyć, wyregulować i uwolnić ciało oraz bioenergetyczny system meridianów oraz organy z ulokowanych tam napięć, głębokich traum, dolegliwości i chorób wynikających ze stresu; przywrócić prawidłową strukturę rdzenia ciała, wzmocnić kości, powięź i mięśnie oraz dostarczyć zintegrowanej wiedzy o energii naszej siły życiowej. System ten obejmuje wdzięczne i płynne pozycje qi gong, medytacje energetyczne, techniki oddechowe oraz podróż przez świat 5 żywiołów. 

Qi Gong to starożytna praktyka, mająca swoje korzenie w Chinach, Indiach oraz kulturze Zachodu. Sama nazwa jest zaproszeniem do dwóch jakości: 1. Qi – nasz System Bioenergetyczny/energia życiowa i 2 Gong – praktykować, kultywować.

Podstawą wszystkiego w życiu jest Energia. Gdy łączymy się z nią i wykonujemy praktyki energetyczne, nawiązujemy kontakt z najgłębszą prawdą o tym, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy. Każdy patogen i trauma, każdy nasz oddech mają swoje źródło w energii.

Więc kiedy wyrównujemy przepływ bioenergii, kiedy harmonizujemy i równoważymy naszą siłę życiową, nasze życie staje się bardziej wysublimowane, a my lepiej i głębiej rozumiemy nasz sposób jego przeżywania. 

Certyfikowane szkolenie Qi Gong – Dynamiki Siły Życiowej ma służyć eksploracji całości naszego istnienia i nieustającemu, wciąż ewoluującemu i trwającemu całe życie rozwojowi osobistemu oraz samopoznaniu. Ten system restrukturyzuje wzorce w tkankach, które tworzą i wspierają nasze ciało fizyczne, równoważy i wzmacnia nasze subtelne ciało energetyczne i zestraja nas z głęboką prawdą i kierunkiem naszego życiowego potencjału. 

Program 2020

 • Poziom 1 - „Podstawy Qigong” - 6 dni, 50 godzin - 12-18.10.2020
 • Poziom 2 - „Qigong Pięciu Elementów” - 6 dni, 50 godzin - 19-25.04.2021
 • Poziom 3 - „Qigong Dynamicznego Przepływu” - 6 dni, 50 godzin - 30.03 - 5.04.2020
 • Poziom 4 -„Qigong Zjednoczenia” - 6 dni, 50 godzin – termin zostanie ogłoszony

Aby osiągnąć największe korzyści z kursu, zalecamy, aby uczestniczyć w poziomach według kolejności, a przed przystąpieniem do poziomu 4 ukończyć poziomy 1-3. Można jednak zacząć szkolenie dowolnym poziomem 1, 2 lub 3. Aby przystąpić do poziomu 4, musisz ukończyć poziom 1 lub - jeśli już od dawna praktykujesz Qi Gong, skontaktuj się z prowadzącym, aby zostać przyjętym. 

Qi Gong Siły Życiowej – Program Nauczycielski.

Program nauczycielski obejmuje 4 poziomy – każdemu ze „zwykłych” poziomów przypisany jest jeden poziom nauczycielski. Ubiegać się o certyfikat uprawniający do nauczania można po upływie pewnego określonego wymogami czasu minimalnego od ukończenia danego poziomu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie osobiste (lub na skypie) spotkanie z Saiem Calderem lub innym certyfikowanym nauczycielem Qi Gong, który wystąpi w roli ucznia, aplikant natomiast w roli nauczyciela. Można też przesłać Saiowi nagranie video siebie nauczającego/nauczającej ćwiczeń Qi Gong. Aplikant dostanie również do wypełnienia pisemny test do każdego poziomu, trwający ok godziny, który może wypełnić w dowolnym miejscu i czasie. 

 • Poziom 1 nauczycielski – conajmniej 3 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 1 oraz egzamin pisemny.
 • Poziom 2 nauczycielski – co najmniej 4 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 2 oraz egzamin pisemny.
 • Poziom 3 nauczycielski – co najmniej 4 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 3 oraz egzamin pisemny.
 • Poziom 4 nauczycielski – co najmniej 6 miesięcy od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 4 oraz egzamin pisemny.

Dodatkowo można umówić się z Saiem na dokształcające spotkania na Skype. 

Po ukończeniu programu nauczycielskiego otrzymasz certyfikat uprawniający do nauczania i możesz ubiegać się o akredytację AADP (American Association of Drugless Practitioners) - Amerykańskiego Stowarzyszenia Praktyków Nieużywających Leków

Minimalny wynik z egzaminu wymagany do zaliczenia to 80%. 

Tematy opracowywane podczas całego treningu (4 poziomy)

 • Podstawy Qi Gong (poziom początkujący do zaawansowanego)
 • Fizyczne Formy Qi Gong
 • Medytacje
 • 8 poziomów kultywacji Qi
 • Daoizm
 • Anatomia i fizjologia
 • Qi Gong dynamiczny
 • Dbanie o powięź
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Uzdrawianie praniczne
 • Badania nad ciałem subtelnym
 • Uwalnianie emocjonalne
 • Uważność
 • Teoria 5 żywiołów
 • System meridianów i akupresura
 • Podstawowa wiedza o powięzi
 • Qi i Bioenergia
 • Uwlanianie traumy
 • Anatomia oddechu
 • Scentrowanie i ugruntowanie
 • Ochrona psychiczna
 • Dbanie o siebie i zarządzanie sobą
 • Techniki terapeutyczne Qi Gong
 • Uzdrawianie energetyczne 

TO SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE:

 1. Poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qigong uzyskanego w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, aby doświadczyć osobistej transformacji, uzdrowienia i rozwoju.
 2. Zmagają się z dolegliwościami fizycznymi lub energetycznymi takimi jak np. zapalenie stawów czy niewydolność kory nadnerczy i szukają możliwości poprawy swojego zdrowia w zrównoważony i zintegrowany sposób.
 3. Pragną żyć wydajniej, ponieważ ich styl życia wymaga wysokiego poziomu energii (np. osoby pracujące w biznesie lub terapeuci)
 4. Mają już własną duchową praktykę i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata o Qi i Qigong.

Qi-gong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie w tym continuum, jakim jest życie od naszych narodzin do momentu śmierci. Reklamą Qi-gong jest hasło „Sto lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?

Życie ciągle stawia przed nami wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz energię życiową, którą wydatkujesz?

Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii, niż jej zużywasz? Tak jakbyś cały czas odkładał energię na starość, taki duchowy plan emerytalny.

Czy znasz kogoś, kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję po wypadku lub traumie? A może to ty jesteś w takiej sytuacji? Czy chciałbyś zaproponować temu komuś lub sobie możliwość zrozumienia, ulgi i powrotu do zdrowia? 

Inspiruje Cię to?

Dołącz do nas i naucz się rozwijać i wzrastać na wszystkich poziomach  Qi-gong Siły Życiowej. Zobacz, jak Twoje życie ulega transformacji w bogatsze, pełniejsze, bardziej zintegrowane, takie, które da Ci możliwość poradzenia sobie z różnym napotykanymi wyzwaniami. 

 • Rozpuść „pozostałości napięć” w ciele. Wszystkie dolegliwości i bóle, których nie możesz się pozbyć, niezależnie od tego, co robisz.
 • Odbuduj i wzmocnij wszystkie obszary swojego życia.
 • Uwolnij się od głębokich traum i starych wzorców, które Cię ograniczają i spowalniają.
 • Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Ducha.
 • Wróć do swojego centrum i zakorzeń się w swojej życiowej ścieżce.
 • Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i narządach wewnętrznych, oczyść ją i użyj do wzmocnienia swojego układu odpornościowego. 
 • Nawiąż kontakt z naturą i wchłaniaj energię ze swojego otoczenia. 

Simon Calder

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w powiązaniu ze świadomością ciała i współczującym szacunkiem wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, u którego zgłębiał tajniki taoistycznej perspektywy pojmowania życia, Uważności (mindfulness), Qi Gongu i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon studiował malarstwo i projektowanie graficzne w Art College oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk uzyskał głębsze zrozumienie powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Yin, Qi Gong i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała. 

Plan dnia:

 • 7.30-9.30 wspólna praktyka
 • 10.30-13.00 wykład
 • 15:-18:00 praktyka i wykład
 • 19.30-20.30 - praktyka własna

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rozpoczęcie: 12 PAŹDZIERNIKA 2020, kolacja i ceremonia otwarcia o godz 19.00 
 • Zakończenie: 18 PAŹDZIERNIKA 2020, lunch o godz 14.00
 • Cena kursu: 2.450 pln 
 • Kontakt i zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: +48  662 382 453 
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata BEZZWROTNEJ zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy:  78103000190109850300149801
 • Miejsce warsztatu: Pałac Nieznanice, http://www.nieznanice.pl, ul. Sobieskiego 22A, Nieznanice, 42-270 Kłomnice

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby: 900zł

* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat od Integral Body Institute