KALENDARZ

MIĘŚNIOWO POWIĘZIOWE ROZLUŹNIANIE ENERGETYCZNE - SZYJA I DOLNE PLECY
MODUŁ  „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”
Plecy, szyja, miednica.
5-11.07.2020 Kików

Wykorzenienie przewlekłego bólu, 
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania
„Żyj Wolny Od Bólu”

Na szkoleniu nauczysz się unikatowych i niezwykle wartościowych metod pracy z głębokimi tkankami, które pomagają usuwać bóle pleców, karku i miednicy. W seriach sesji doświadczeniowych nauczysz się, jak stopniowo i systematycznie uwalniać napięcia oraz integrować kręgosłup. Zdobędziesz wiedzę i nauczysz się sztuki uwalniania wzorców blokad oraz ich powiązania z wzorcami emocjonalnych. Nauczysz się także, jak przy pomocy tych informacji rozwinąć całościowy plan leczenia (plan pracy), aby doprowadzić do integracji powięziowej i zrównoważenia energii. Poznasz strukturalną i funkcjonalną anatomię pleców, karku i miednicy oraz rozwiniesz  intuicję i umiejętności konieczne do pracy masażowej z syndromami bólowymi w tych obszarach ciała – zwłaszcza, że odpowiadają one za zdolność klienta do „stanięcia za sobą”, w sensie dosłownym i przenośnym.

Dzięki połączeniu codziennych medytacji, teorii, pokazów i wymian sesji masażowych, przy stałym wsparciu kadry, nauczysz się holistycznego podejścia do rozluźniania powięziowego. Ten moduł zaznajomi Cię z rozluźnianiem i równoważeniem przegubów okolicy lędźwiowo-krzyżowej, przepony, serca, wlotu do klatki piersiowej, atlasu, potylicy i miednicy. Zdobędziesz wiedzę i poznasz sztukę głębokiej pracy z plecami, karkiem, miednicą,  serię wspieranych rozciągnięć oraz metody uruchamiania stawów. Zaprezentowane będą skuteczne techniki uwalniania oddechu.

NA SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:

 • Pracy z szyją, barkami, plecami, oddechem i miednicą. 
 • 8-punktowej skali pracy z głębokim dotykiem.
 • Dlaczego skurcze powięzi są odpowiedzialne za 95 procent bólu chronicznego.
 • Zrozumienie, jak ważny jest oddech, uwalnianie i balansowanie oddechu klientów. 
 • Zrozumienie, że miednica jest centrum równowagi i zaufania.
 • Wspierania i edukowania klientów poprzez rozluźnianie powięziowe nastawione na pogłębione uczenie się zakresu ruchu oraz uwalniania traumy. 
 • Oceny sylwetki ciała klientów: diagnozowania, wywiadu z klientem, badania palpacyjnego, oddźwięku oraz używania intuicji.
 • Rozwinięcie zdolności do głębokiej pracy z ciałem przy użyciu mechaniki własnego ciała.
 • “Słuchania” dotykiem 
 • Otwarcia układu energetycznego poprzez uwalnianie blokad energetycznych ciała i wspierania przepływu energii.

Uczestnicy nauczą się 8-punktowej skali wrażliwego i skutecznego dotyku w głębokiej pracy z ciałem, stworzonej przez nauczyciela Satyarthiego Peloquina, z myślą o rozwinięciu wyczulonego dotyku u adeptów głębokiej pracy z ciałem. Uczestnicy poznają układ mięśniowy oraz psychologię „rozciągania powięziowego” jako metody rozluźniania psychofizycznego. Pod koniec tego modułu uczestnicy będą posiadać umiejętności używania serii chwytów masażowych, które służą uwalnianiu bólu karku, pleców i miednicy. Będą przygotowani do udzielania pełnej sesji poświęconej plecom, karkowi, barkom, oddechowi i miednicy.

PLAN SZKOLENIA MER

 • „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, Szyja, Miednica i Oddech- 6 dni.
 • „UZIEMIENIE”: Stopy, Nogi i Biodra- 6 dni.
 • POWRÓT DO CENTRUM”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Miednicy, Integracja Centrum Ciała - 6 dni.
 • „PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Twarzy, Czaszki, Szyi i Ramion - 6 dni.
 • „PASJA ODDECHU”: Klatka Piersiowa i Oddech- 6 dni.
 • PŁYNNE CIAŁO” - 5 dni
 • * Trening można rozpocząć dowolnym modułem

MIĘŚNIOWO POWIĘZIOWE ROZLUŹNIANIE ENERGETYCZNE MER.

6 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się empatii, obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania powięzi. Szkolenie jest zaproszeniem do głębokiej podróży, opartej na nauce efektywnej pracy z powięzią oraz na rozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem, umysłem i uczuciami jako organiczną całością. Może to być doświadczenie wyzwolenia od bólu, świadomości emocjonalnej i głębokiego spełnienia. Duży nacisk będzie położony na medytację, uczącą uważności i obecności podczas pracy z ludźmi.

Udział w treningu MER to głębokie, często odmieniające życie doświadczenie. Nauczysz się tu sztuki i techniki głębokiej pracy z tkankami, wspomaganego rozciągania, mięśniowo-powięziowego “odwijania”, mobilizacji stawów, uwalniania emocji, świadomej obecności i nie tylko, pod okiem i przewodnictwem Satyarthiego Peloquina, nauczyciela z 40-letnim stażem. Podczas szkolenia pogłębisz swoją wiedzę, rozwiniesz umiejętności oraz nabędziesz pewności i wprawy, aby móc efektywnie pracować ze swoimi klientami i osiągać wspaniałe rezultaty. Zapotrzebowanie na specjalistów umiejących głęboko, precyzyjnie i z wyczuciem pracować z ciałem, jest bardzo duże. Metoda MER to wspaniałe narzędzie, które przynosi ulgę w przypadku tak ostrego, jak i przewlekłego bólu różnego rodzaju, również w przypadku bólu głowy.

Główną przyczyną bólu i napięcia w ciele jest nadmierny skurcz pięciu typów tkanki miękkiej: mięśni, powięzi, skóry, więzadeł i nerwów. Takie chroniczne napięcie blokuje dopływ krwi, tlenu i energii do tych wrażliwych miękkich tkanek. Skurczona tkanka uciska receptory bólowe (nocyreceptory) i powoduje 90% dolegliwości bólowych, które są plagą naszej cywilizacji. Na szkoleniu MER nauczysz się, jak usuwać przyczynę bólu - skutecznie rozluźniając skurczoną tkankę z pomocą głębokiego masażu oraz tłumacząc klientowi, z czego wynika jego cierpienie.

W miarę jak docieramy do kolejnych warstw ciała, napotykamy zablokowaną energię w formie stwardniałej, obkurczonej tkanki. Nauczysz się, jak za pomocą umiejętnego, wrażliwego dotyku uwalniać te blokady.

Nauczysz się również, jak aktywować naturalne mechanizmy autoregulacji i samouzdrawiania w ciele poprzez “odwijanie” oraz uwalnianie traumy. W trakcie tej pracy klient uświadamia sobie dysfunkcyjne wzorce i przekonania, które przyczyniły się do jego aktualnej kondycji.

Mer musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, do konkretnej dolegliwości, do ogólnego stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego danej osoby. Musimy zająć się człowiekiem w całości. Wiele czynników musi zostać wziętych pod uwagę. To klient prowadzi cały proces od początku do końca, terapeuta tylko mu towarzyszy. 

Celem metody jest przyniesienie ulgi w bólu i przywrócenie ciału pełnej funkcjonalności, tak aby dana osoba mogła prowadzić w pełni aktywne życie.

Na szkoleniu nauczysz się, jak pomagać ludziom z  wszelkimi rodzajami przewlekłego bólu i innymi dolegliwościami,  m.in. z bólem pleców, ostrogą piętową (zapaleniem rozcięgna podeszwowego), zespołem Costena, migrenami, bólem szyi, ramion, bioder i miednicy, bólami głowy (w tymi migrenami), fibromalgią, depresją itp.

PODCZAS TRENINGU MIĘŚNIOWO POWIĘZIOWEGO ROZLUŹNIANIA NAUCZYSZ SIĘ MIĘDZY INNYMI:

 • Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
 • Wspomaganego rozciągania (technika pochodząca z Ajurwedyjskiego Jogicznego Masażu, zwiększającego elastyczność i zakres ruchu).
 • Uwalniania przewlekłego skurczu mięśni poprzez głęboki i wyczulony oraz delikatny i współczujący dotyk.
 • Edukowania klienta, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą prowadzić do jego dolegliwości. 
 • Tworzenia klientowi pełnego programu indywidualnych ćwiczeń i praktyk, które całkowicie wyeliminują ból .
 • Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała.
 • Pracy z pięcioma rodzajami osobowości według Wilhelma Reicha.
 • Uwalniania traumy poprzez świadomość wewnętrznych wrażeń w ciele (felt sense) i aktywowania naturalnej zdolności organizmu do autoregulacji.
 • Terapii punktów spustowych - uciskania poszczególnych punktów na ciele w celu likwidacji bólu. 
 • Powolnej i cierpliwej pracy z bolesnymi miejscami, która daje  tkance czas na odprężenie i nawodnienie.
 • Uwalniania stawów.
 • Pracy z oddechem.
 • Anatomii mięśni i kości.
 • Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
 • Ruchu odprężającego. Przedstawienia nowego ruchu, który jest bardziej zharmonizowany, skoordynowany i pełen wdzięku.
 • Palpacji jako ważnego narzędzia do diagnozowania i oceny.
 • Codziennych aktywnych medytacji. 
 • Dotykania i bycia dotykanym jako formy medytacji

SATYARTHI PELOQUIN 

Satyarthi Dylan Peloquin zajmuje się profesjonalnie pracą z ciałem od 42 lat. W ciągu ostatnich 33 lat w jego szkoleniach wzięło udział ok. 3000 osób z całego świata. Wiele z nich pracuje teraz na pełen etat w zawodzie bodyworkera, wiele z nich stało się nauczycielami różnych form i metod pracy z ciałem.

Satyarthi zaczynał jako profesjonalny tancerz w San Francisco. W tym okresie poddawał swoje ciało rygorystycznym treningom i intensywnym ćwiczeniom fizycznym. W pewnym momencie zauważył, że tylko masaż przynosi ulgę jego napiętym i obolałym mięśniom i to odkrycie tak go poruszyło, że w 1970 zaczął uczyć się masażu i dawać sesje. W 1971, będąc już po kursie Integracji Strukturalnej i pracując tą metodą, zdał sobie sprawę, że to praca z ciałem jest jego prawdziwą pasją i powołaniem. Przez następnych kilka lat uczył się akupunktury, shiatsu, anatomii i różnych metod uzdrawiania. W 1976 roku odwiedził Międzynarodową Komunę Osho w Punie, w Indiach, gdzie pracował i jednocześnie uczył się od przebywających tam specjalistów nowych form pracy z ciałem, m.in. metody Alexandra, rolfingu, terapii neoreichiańskiej i wielu innych interdyscyplinarnych metod.

Podczas pobytu w komunie Satyarthi był osobistym masażystą Osho - oświeconego indyjskiego mistyka, który nauczał, że ciało, umysł i duch stanowią organiczną, nierozłączną całość. Ta relacja wzbogaciła jego metody pracy i nauczania o nowe wymiary. Satyarthi zintegrował całą ogromną wiedzę o anatomii oraz różne metody i techniki uzdrawiania i pracy z ciałem, których się uczył, i we współpracy z innymi stworzył nowatorski system pracy z ciałem, zwany Rebalancingiem, cieszący się międzynarodową sławą. 

Jest specjalistą w leczeniu tak przewlekłego, jak i ostrego bólu - pracował w wielu szpitalach, pomagając pacjentom cierpiącym z tego powodu. Uczy fizjoterapeutów oraz personel medyczny swoich autorskich metod przynoszenia ulgi w bólu.

Jego autorski system pracy ewoluował i dziś nosi nazwę Mięśniowo-Powięziowego Rozluźniania Energetycznego. Jest to metoda mająca na celu przede wszystkim rozluźnienie skurczonej i napiętej, będącej głównym powodem bólu. Holistyczne podejście Satyarthiego uwzględnia również wiele psychofizycznych czynników, które przyczyniają się do powstawania dolegliwości lub je potęgują, takich jak zła postawa ciała, negatywne przekonania oraz nieuświadomione emocje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Satyarthiego:  http://myofascialtrainings.com

PROGRAM DNIA

 • Pierwszy dzień: ceremonia otwarcia, oraz kolacja 19:00-22:00
 • Poranna medytacja: 8:00-9.00
 • Śniadanie: 9:00-10:00
 • Sesja poranna: 10:00-13:00
 • Obiad: 13:00-14:30
 • Sesja popołudniowa: 14:30-18:00
 • Kolacja: 18:00-19:30
 • Sesja wieczorna: 19:30-21:30  odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).
 • Ostatni dzień: ceremonia zamknięcia oraz certyfikaty: 13:00-15:00

INFORMACJE DODATKOWE

 • Rozpoczęcie kursu: 5 LIPCA 2020, godzina 19:00
 • Zakończenie kursu: 11 LIPCA 2020, godzina 15:00
 • Miejsce warsztatu: „Ośrodek Warsztatowy Kików” , Kików 91, Solec Zdrój, 28-131. www.kikow.pl 
 • Cena Kursu 2.450 PLN plus koszt wyżywienia i zakwaterowania

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby: 

 • 900zł/ 215 eur pokój 2-osobowy z łazienką,  
 • 840zł/ 205eurpokój 3-5 osobowy z łazienką lub 
 • 780zł/195 eur- nocleg na poddaszu na materacu z własnym śpiworem, pościel dodatkowo płatna 20zł, łazienka w korytarzu

Kontakt i zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: +48 662 382 453
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata bezzwrotnej zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy, Integral Body Institute Sp. z o. o. 7810 3000 1901 0985 0300 1498 01

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute
* Po ukończeniu całości szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat Terapeuty Masażu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego.