KALENDARZ

MIĘŚNIOWO POWIĘZIOWE ROZLUŹNIANIE ENERGETYCZNE
MODUŁ “PASJA ODDECHU”: KLATKA PIERSIOWA I ODDECH

Wykorzenienie przewlekłego bólu, 
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania
„Żyj Wolny Od Bólu”

MODUŁ  „PASJA ODDECHU”: KLATKA PIERSIOWA I ODDECH
18 listopada – 24 listopada 2019/Kików

Poszerzanie przestrzeni oddechowej poprowadzi Cię poprzez kluczowe stadia przepływu oddechu w klatce piersiowej, kręgosłupie, barkach i szyi. Dowiesz się, jak zwiększać amplitudę wdechu i wydechu, aby oddech stał się łatwiejszy i pełniejszy, co z kolei umożliwi Twoim klientom doświadczenie wielu innych korzyści. Ten program szkoleniowy skupia się na terapii manualnej, ale przekazuje również bardzo dużo informacji na temat pracy z energią, oddechem i ruchem. Każda technika będzie szczegółowo wyjaśniona i zademonstrowana, włączając warianty, które można łatwo zastosować w innych metodach, z którymi pracujesz. Techniki będą również prezentowane w sekwencjach tworzących całe sesje, abyś wiedział, jak można je łączyć, by osiągać najlepsze rezultaty.

Na tym module nauczysz się:

 • Starannej ewaluacji oddechu klienta na podstawie analizy głowy, szyi, klatki piersiowej, kręgosłupa i barków.
 • Głębokiej pracy z ciałem i oddechem, pracy z mięśniami oddechowymi, podczas kiedy klient oddycha głęboko i jednostajnie. To unikalne podejście do Energetycznego Uwalniania Powięzi łączy głęboką i delikatną pracę z ciałem i terapię oddechową.
 • Tworzenia struktury sesji tak, aby pracować z indywidualnym wzorcem oddechowym klienta  i dostosować ją do jego potrzeb.
 • Jak wspierać klienta w oddychaniu w otwarty, rozluźniony sposób, co powoduje aktywację ciała (podwyższony stan energetyczny), która z kolei pomaga odsłonić, uwolnić i zintegrować fizyczne, mentalne i emocjonalne wzorce klienta.
 • Łączenia terapii oddechem z mięśniowo-powięziowym “odwijaniem” oraz głębokim i wrażliwym dotykiem.  To bardzo skuteczna i mocna kombinacja.
 • Znaczenia anatomii emocjonalnej i rozwoju emocjonalnego.
 • Jak pracować z dysocjacją będącą rezultatem traumy/wstrząsu

Plan Szkolenia MER

 • MODUŁ „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, Szyja, Miednica i Oddech- 6 dni.
 • MODUŁ „UZIEMIENIE”: Stopy, Nogi i Biodra- 6 dni.
 • MODUŁ „SCENTROWANIE”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Miednicy, Integracja Centrum Ciała - 6 dni.
 • MODUŁ „ PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Twarzy, Czaszki, Szyi i Ramion - 6 dni.
 • MODUŁ „ PASJA ODDECHU”: Klatka Piersiowa i Oddech- 6 dni.

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem

5 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się empatii, obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania powięzi. Szkolenie jest zaproszeniem do głębokiej podróży, opartej na nauce efektywnej pracy z powięzią oraz na rozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem, umysłem i uczuciami jako organiczną całością. Może to być doświadczenie wyzwolenia od bólu, świadomości emocjonalnej i głębokiego spełnienia. Duży nacisk będzie położony na medytację, uczącą uważności i obecności podczas pracy z ludźmi.

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne MER.

Udział w treningu MER to głębokie, często odmieniające życie doświadczenie. Nauczysz się tu sztuki i techniki głębokiej pracy z tkankami, wspomaganego rozciągania, mięśniowo-powięziowego “odwijania”, mobilizacji stawów, uwalniania emocji, świadomej obecności i nie tylko, pod okiem i przewodnictwem Satyarthiego Peloquina, nauczyciela z 40-letnim stażem. Podczas szkolenia pogłębisz swoją wiedzę, rozwiniesz umiejętności oraz nabędziesz pewności i wprawy, aby móc efektywnie pracować ze swoimi klientami i osiągać wspaniałe rezultaty. Zapotrzebowanie na specjalistów umiejących głęboko, precyzyjnie i z wyczuciem pracować z ciałem, jest bardzo duże. Metoda MER to wspaniałe narzędzie, które przynosi ulgę w przypadku tak ostrego, jak i przewlekłego bólu różnego rodzaju, również w przypadku bólu głowy.

Główną przyczyną bólu i napięcia w ciele jest nadmierny skurcz pięciu typów tkanki miękkiej: mięśni, powięzi, skóry, więzadeł i nerwów. Takie chroniczne napięcie blokuje dopływ krwi, tlenu i energii do tych wrażliwych miękkich tkanek. Skurczona tkanka uciska receptory bólowe (nocyreceptory) i powoduje 90% dolegliwości bólowych, które są plagą naszej cywilizacji. Na szkoleniu MER nauczysz się, jak usuwać przyczynę bólu - skutecznie rozluźniając skurczoną tkankę z pomocą głębokiego masażu oraz tłumacząc klientowi, z czego wynika jego cierpienie.

W miarę jak docieramy do kolejnych warstw ciała, napotykamy zablokowaną energię w formie stwardniałej, obkurczonej tkanki. Nauczysz się, jak za pomocą umiejętnego, wrażliwego dotyku uwalniać te blokady.

Nauczysz się również, jak aktywować naturalne mechanizmy autoregulacji i samouzdrawiania w ciele poprzez “odwijanie” oraz uwalnianie traumy. W trakcie tej pracy klient uświadamia sobie dysfunkcyjne wzorce i przekonania, które przyczyniły się do jego aktualnej kondycji.

Mer musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, do konkretnej dolegliwości, do ogólnego stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego danej osoby. Musimy zająć się człowiekiem w całości. Wiele czynników musi zostać wziętych pod uwagę. To klient prowadzi cały proces od początku do końca, terapeuta tylko mu towarzyszy. 

Celem metody jest przyniesienie ulgi w bólu i przywrócenie ciału pełnej funkcjonalności, tak aby dana osoba mogła prowadzić w pełni aktywne życie.

Na szkoleniu nauczysz się, jak pomagać ludziom z  wszelkimi rodzajami przewlekłego bólu i innymi dolegliwościami,  m.in. z bólem pleców, ostrogą piętową (zapaleniem rozcięgna podeszwowego), zespołem Costena, migrenami, bólem szyi, ramion, bioder i miednicy, bólami głowy (w tymi migrenami), fibromalgią, depresją itp.

Podczas Treningu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania nauczysz się między innymi:

 • Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
 • Wspomaganego rozciągania (techniki pochodzącej z Ajurwedyjskiego Masażu Jogicznego, zwiększającej elastyczność i zakres ruchu).
 • Trafnego diagnozowania skurczu tkanki w obrębie ciała i głowy
 • Uwalniania przewlekłego skurczu mięśni poprzez głęboki, precyzyjny i współczujący dotyk.
 • Pracy przez ok. 5 min. na bolesnym obszarze, tak aby dać dać powięzi czas na rozluźnienie i nawodnienie.
 • Uświadamiania klientowi, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą przyczyniać się do jego objawów. Edukacja jest wspaniałym sprzymierzeńcem w leczeniu bólu.
 • Tworzenia programu  ćwiczeń i praktyk domowych, dostosowanych do potrzeb klienta, które całkowicie wyeliminują przyczyny bólu.
 • Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała, dzięki któremu możemy ocenić stan psychofizyczny danej osoby
 • Uzdrawiania traumy poprzez pracę z tzw. “felt sense” - świadomością wewnętrznych odczuć w ciele (felt sense) i aktywowanie naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy.
 • Uwalniania stawów.
 • Pracy z oddechem.
 • Anatomii mięśni, kości i powięzi.
 • Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
 • Umiejętnego reagowania na emocje, które pojawiają się podczas sesji. Pięciu podstawowych zasad integracji emocjonalnej
 • Ruchu odprężająco – rozciągającego (ang. „unwinding”), inaczej „odwijania”. Jest to specyficzna forma aktywnego spontanicznego ruchu klienta w sesji, w której wykorzystuje on naturalną inteligencję ciała do uwalniania i integrowania.
 • Badania palpacyjnego - sztuki diagnozowania tkanek ciała poprzez “słuchające” dłonie
 • Codziennych aktywnych medytacji. 
 • Medytacji przy dotykaniu i byciu dotykanym

Satyarthi Dylan Peloquin zajmuje się profesjonalnie pracą z ciałem od 42 lat. W ciągu ostatnich 33 lat w jego szkoleniach wzięło udział ok. 3000 osób z całego świata. Wiele z nich pracuje teraz na pełen etat w zawodzie bodyworkera, wiele z nich stało się nauczycielami różnych form i metod pracy z ciałem.

Satyarthi zaczynał jako profesjonalny tancerz w San Francisco. W tym okresie poddawał swoje ciało rygorystycznym treningom i intensywnym ćwiczeniom fizycznym. W pewnym momencie zauważył, że tylko masaż przynosi ulgę jego napiętym i obolałym mięśniom i to odkrycie tak go poruszyło, że w 1970 zaczął uczyć się masażu i dawać sesje. W 1971, będąc już po kursie Integracji Strukturalnej i pracując tą metodą, zdał sobie sprawę, że to praca z ciałem jest jego prawdziwą pasją i powołaniem. Przez następnych kilka lat uczył się akupunktury, shiatsu, anatomii i różnych metod uzdrawiania. W 1976 roku odwiedził Międzynarodową Komunę Osho w Punie, w Indiach, gdzie pracował i jednocześnie uczył się od przebywających tam specjalistów nowych form pracy z ciałem, m.in. metody Alexandra, rolfingu, terapii neoreichiańskiej i wielu innych interdyscyplinarnych metod.

Podczas pobytu w komunie Satyarthi był osobistym masażystą Osho - oświeconego indyjskiego mistyka, który nauczał, że ciało, umysł i duch stanowią organiczną, nierozłączną całość. Ta relacja wzbogaciła jego metody pracy i nauczania o nowe wymiary. Satyarthi zintegrował całą ogromną wiedzę o anatomii oraz różne metody i techniki uzdrawiania i pracy z ciałem, których się uczył, i we współpracy z innymi stworzył nowatorski system pracy z ciałem, zwany Rebalancingiem, cieszący się międzynarodową sławą. 

Jest specjalistą w leczeniu tak przewlekłego, jak i ostrego bólu - pracował w wielu szpitalach, pomagając pacjentom cierpiącym z tego powodu. Uczy fizjoterapeutów oraz personel medyczny swoich autorskich metod przynoszenia ulgi w bólu.

Jego autorski system pracy ewoluował i dziś nosi nazwę Mięśniowo-Powięziowego Rozluźniania Energetycznego. Jest to metoda mająca na celu przede wszystkim rozluźnienie skurczonej i napiętej, będącej głównym powodem bólu. Holistyczne podejście Satyarthiego uwzględnia również wiele psychofizycznych czynników, które przyczyniają się do powstawania dolegliwości lub je potęgują, takich jak zła postawa ciała, negatywne przekonania oraz nieuświadomione emocje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Satyarthiego:  http://myofascialtrainings.com

PROGRAM DNIA

 • Pierwszy dzień: ceremonia otwarcia, oraz kolacja 19:00-22:00
 • Poranna medytacja: 8:00-9.00
 • Śniadanie: 9:00-10:00
 • Sesja poranna: 10:00-13:00
 • Obiad: 13:00-14:30
 • Sesja popołudniowa: 14:30-18:00
 • Kolacja: 18:00-19:30
 • Sesja wieczorna: 19:30-21:30  (odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu)
 • Ostatni dzień: ceremonia zamknięcia oraz certyfikaty: 13:00-14:00

INFORMACJE DODATKOWE

 • Rozpoczęcie kursu: 18 listopada 2019, godzina 19:00
 • Zakończenie kursu: 24 listopada 2019, godzina 14:00
 • Miejsce warsztatu: „Ośrodek Warsztatowy Kików”, Kików 91a, Solec Zdrój, 28-131. www.kikow.pl 
 • Cena kursu 2.450 PLN plus koszt zakwaterowania z wyżywieniem

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby: 

 • 840 PLN - pokój 2-osobowy z łazienką,  
 • 780 PLN  - pokój 3-5 osobowy z łazienką lub 
 • 720 PLN - nocleg na poddaszu na materacu z własnym śpiworem, pościel dodatkowo płatna 20zł, łazienka w korytarzu

Zgłoszenia na kurs: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata BEZZWROTNEJ zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy, Integral Body Institute Sp. z o. o. 7810 3000 1901 0985 0300 1498 01

* Terminy i opisy pozostałych modułów są dostępne w kalendarzu.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod nr tel: +48 662 382 453
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute. 
* Po ukończeniu całości szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat Terapeuty Masażu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego.